Jogi tanácsadás

A jelen jogi közlemény (a továbbiakban: “Jogi közlemény”) a Laboratorios Canalanza S.L. B76353150 (székhelye: calle Matorral nº1 35572 Tías, Lanzarote) “www.laboratorioscanalanza.com” internetes portál szolgáltatásának (a továbbiakban: “Weboldal”) használatát szabályozza.

Jogszabályok

A Laboratorios Canalanza és az Interneten jelen lévő telematikai szolgáltatásainak felhasználói közötti kapcsolatokra általában a spanyol jogszabályok és joghatóság vonatkozik.

A felek kifejezetten lemondanak az esetlegesen rájuk vonatkozó joghatóságról, és kifejezetten alávetik magukat a lanzarotei bíróságoknak a jelen szerződési feltételek értelmezésével vagy teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő viták rendezésére.

Tartalom és használat

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen weboldalhoz való hozzáférés semmilyen módon nem jelenti a Laboratorios Canalanzával való kereskedelmi kapcsolat kezdetét.

A weboldal tulajdonosa nem azonosul a weboldalon a munkatársai által kifejtett véleményekkel. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül elvégezze az általa megfelelőnek ítélt módosításokat a weboldalán, képes megváltoztatni, törölni vagy hozzáadni mind a rajta keresztül nyújtott tartalmakat és szolgáltatásokat, mind azok bemutatásának vagy elhelyezésének módját. a szerverein.

A cikkekben és általában az egész weboldalon közzétett adatok nem feltétlenül pontosak és nem orvosi vagy tudományos terjesztésűek, így az információk pontatlanok vagy hiányosak lehetnek, így nem vagyunk felelősek az esetleges felhasználásukért, minden esetben felmentve a Laboratorios Canalanzát minden olyan hiba vagy kár alól, amely ezen információk helytelen felhasználásából származik.

 

Szellemi és ipari tulajdon

A weboldalak tartalmának szellemi tulajdonjoga, azok grafikai kialakítása és kódjai a Laboratorios Canalanza tulajdonát képezik, ezért azok reprodukálása, terjesztése, nyilvános közlése, átalakítása vagy bármilyen más tevékenység, amely a weboldalak tartalmával végezhető, még a források megjelölése nélkül, csak a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával. A Társaság weboldalain szereplő valamennyi kereskedelmi név, védjegy vagy más jellegű megjelölés a tulajdonosok tulajdonát képezi, és törvényes védelem alatt áll.

Linkek

A Laboratorios Canalanza weboldalain található linkek (hivatkozások) jelenléte kizárólag információs célokat szolgál, és semmiképpen sem jelent javaslatot, meghívást vagy ajánlást az adott weboldalakkal kapcsolatban.

Titoktartás és adatvédelem

A 2016. április 27-i GDPR értelmében a Laboratorios Canalanza tájékoztatja a Felhasználót a Laboratorios Canalanza által és számára létrehozott és felelősségi körébe tartozó személyes adatok automatizált feldolgozásának létezéséről, a Felhasználóval való kapcsolat fenntartása és kezelése, valamint a tájékoztatási feladatok elvégzése érdekében. Ezen általános feltételek elfogadásakor a Laboratorios Canalanza megköveteli a Felhasználótól néhány, a szolgáltatásai nyújtásához szükséges alapvető adat összegyűjtését.

Fájlok és űrlapok regisztrálása

A regisztrációs űrlap kitöltése kötelező ahhoz, hogy hozzáférhessen és élvezhessen bizonyos, a weben kínált szolgáltatásokat. A kért személyes adatok megadásának elmulasztása vagy a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásának elmulasztása azt jelenti, hogy nem lehet feliratkozni, regisztrálni vagy részt venni olyan promóciókban, amelyekben személyes adatokat kérnek.

A 2016. április 27-i GDPR értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy a Felhasználóként történő regisztráció eredményeként kapott személyes adatok a Laboratorios Canalanza tulajdonában lévő, B76353150 DNI azonosítójú és a Calle Matorral 1, Tías, 35572, Lanzarote címen található fájlba kerülnek, miután végrehajtották a június 11-i 1720/2007. sz. királyi rendeletben meghatározott biztonsági intézkedéseket.

A megadott adatok pontossága és valódisága

A Felhasználó kizárólagosan felelős a megadott adatok valóságtartalmáért és helyességéért, és mentesíti a Laboratorios Canalanzát minden felelősség alól e tekintetben. A felhasználó garantálja és minden esetben felelős a megadott személyes adatok pontosságáért, érvényességéért és hitelességéért, és vállalja, hogy azokat megfelelően naprakészen tartja. A felhasználó vállalja, hogy a regisztrációs vagy előfizetési űrlapon teljes és helyes adatokat ad meg. A Laboratorios Canalanza nem felel a nem saját maga által kidolgozott és más forrásból származó információk valóságtartalmáért, ezért nem vállal felelősséget az említett információk felhasználásából eredő esetleges károkért. A Laboratorios Canalanza fenntartja a jogot, hogy frissítse, módosítsa vagy megszüntesse a weboldalain található információkat, és akár korlátozhatja vagy megtagadhatja az említett információkhoz való hozzáférést. A Laboratories Canalanza mentesül a felelősség alól minden olyan kárért vagy sérelemért, amelyet a Felhasználó a Laboratories Canalanza által nyújtott információk hibái, hiányosságai vagy kihagyásai miatt szenvedhet el, feltéve, hogy azok nem a Laboratories Canalanzától származó forrásokból származnak.

Scroll to Top

Join us!

Claim your 10 % Discount!

Get a 10% discount on next order

Subscribe to our newsletter and you will be the first to know about Laboratorios Canalanza Club offers and discounts and news related to our CBD world